22 березня - Всесвітній день водних ресурсів


  • 14/03/2019
22 березня - Всесвітній день  водних ресурсів

Відомо, що вода – найпоширеніша і найбільш незвичайна речовина на нашій планеті. Вона має унікальні  хімічні і фізичні властивості, які відіграють надзвичайну роль у підтримці життя на землі.

Враховуючи важливість водних ресурсів у розвитку економічної діяльності і соціального благополуччя, яка не отримує широкого усвідомлення, Генеральною Асамблеєю в 1993 році оголосила 22 березня кожного року Всесвітнім днем водних ресурсів.

У 2019 році тема Всесвітнього дня води – «Вода для всіх, або не залишаючи нікого!», компанія під гаслом присвячена зменшенню забруднень та охороні навколишнього середовища як заходів по відновленню водної інфраструктури.

     Зростання міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових умов і ряд інших чинників все більше ускладнюють проблеми забезпечення водою. Потреби у воді величезні і щорічно зростають.
          Дефіцит прісної води вже зараз стає світовою проблемою. Все більш зростаючі потреби промисловості і сільського господарства у воді примушують всі країни, вчених світу шукати різноманітні засоби для вирішення проблеми забруднення водних ресурсів
, які заподіюють або можуть створити незручності, роблячи воду небезпечною для використання, завдаючи збитку народному господарству, здоров’ю і безпеці населення .

     Основними джерелами забруднення і засмічення водоймищ є недостатньо очищені стічні води промислових і комунальних підприємств, тваринницьких комплексів, відходи виробництва при розробці рудних копалин; води шахт, рудників, обробки і сплавів лісоматеріалів; скидання водного і залізничного транспорту; відходи первинної обробки льону, пестициди і т.ін. Забруднюючі речовини, потрапляючи в природні водоймища, призводять до якісних змін води, які, в основному, виявляються в зміні фізичних властивостей води (зокрема, поява неприємних запахів, присмаків і т.ін.), у зміні хімічного складу води (зокрема, поява в ній шкідливих речовин), в наявності плаваючих речовин на поверхні води і відкладанні їх на дні водоймищ. 

     Викликає серйозну турботу забруднення водоймищ пестицидами і мінеральними добривами, які потрапляють з полів разом із струменями дощової і талої води. Потрапляючи у водоймища, пестициди нагромаджуються в планктоні, бентосі, рибі, а по ланцюгу живлення потрапляють в організм людини, діючи негативно як на окремі органи, так і на організм в цілому. 

          Характеристика сучасного екологічного стану відчить про необхідність прийняття відповідних заходів по його поліпшенню, особливо щодо відтворення і охорони водних ресурсів.

    Тому, перш за все, слід направити зусилля на : 

  - в найближчі роки припинити скид в ріки і водойми неочищених стічних вод,     припинити нове промислове будівництво, не пов'язане безпосередньо з задоволенням потреб населення у містах і населених пунктах з підвищеним рівнем забруднення природного середовища, першочергово здійснити в них реконструкцію і технічне переозброєння діючих виробництв із застосуванням новітніх технологічних процесів;

    - здійснювати контроль за вибором видів, норм, термінів та методів внесення отрутохімікатів і добрив, обробкою зерна і посівів ядохімікатами, за термінами проведення поливів культур в ув'язці з термінами внесення добрив і обробки посівів отрутохімікатів;

    - послідовно впроваджувати контурно - меліоративну організацію територій сільськогосподарських підприємств незалежно від форм власності. Комплексне здійснення цих заходів потребує диференціації сільськогосподарських угідь за еколого-технологічними групами залежно від крутості схилів, припинення використання у складі орних земель схилових, піщаних, кам'янистих та інших малопродуктивних земель. Слід залужити ці землі з подальшим використанням їх як сіножатей та пасовищ.     

     Керуючись чинним законодавством, терміново необхідно розпочати виділення земель водного фонду і здійснювати в їх межах відповідну водоохоронну діяльність. Прибережні захисні смуги річок і водойм стануть надійним захистом від замулення і забруднення.

Проблеми щодо охорони водних ресурсів зараз постають у всьому світі.Тому для того щоб зберегти дані нам природою ріки, озера, ставки і моря потрібно кожному із нас дбайливо ставитись до водних ресурсів.

     

Провідний інженер-гідротехнік Кельменецького міжрайонного управління водного господарства Олександр Демчишин

Коментарі