Хто такий прокурор місцевої прокуратури - процесуальний керівник досудового розслідування?


  • 14/03/2019
Хто такий прокурор місцевої прокуратури - процесуальний керівник досудового розслідування?

Відповідно до вимог статті 36 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) прокурор здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, тобто він є відповідальним за організацію процесу досудового розслідування, визначення напрямів розслідування, координацію процесуальних дій, забезпечення додержання у процесі розслідування вимог законів України.

Прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів (стаття 37 КПК України).

Ці повноваження прокурор здійснює від початку кримінального

провадження до завершення. Якщо з певних причин він не може їх здійснювати, повноваження прокурора покладаються на іншого прокурора керівником відповідного органу прокуратури.

Згідно з частиною 1 статті 36 КПК України прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних підстав, забороняється.                                                                                              

Водночас, згідно з вимогами частини 3 статті 17 Закону України «Про прокуратуру»  прокурори вищого рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, 

що безпосередньо стосуються реалізації цим прокурором функцій прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом. При цьому, прокурором вищого рівня для прокурорів місцевої прокуратури є керівник місцевої прокуратури, його перший заступник або заступник відповідно до розподілу обов’язків.

 

Таким чином, призначений керівником місцевої прокуратури прокурор - процесуальний керівник є головною процесуальною особою сторони обвинувачення у кримінальному процесі як під час досудового розслідування, так і під час розгляду кримінальної справи в суді. Наділений процесуальною самостійністю він зобов’язаний виконувати вказівки прокурора вищого рівня - керівника місцевої прокуратури, його першого заступники або заступника.

Враховуючи зазначене, слід звернути увагу учасників кримінального процесу та інших осіб, що саме прокурор місцевої прокуратури - процесуальний керівник досудового розслідування є повноважним вирішувати у межах компетенції питання, які виникають під час досудового розслідування кримінального провадження та його судового розгляду, а також звернення (скарги, клопотання) громадян щодо конкретного кримінального провадження. На його рішення, дії чи бездіяльність може бути подана скарга керівнику місцевої прокуратури, його першому заступнику або заступнику.

Кельменецька місцева прокуратура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі