Адмінпослуги служби у справах дітей

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

                                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання  висновку про можливість заявників бути усиновлювачами, взяття їх на облік, як кандидатів в усиновлювачі (назва адміністративної послуги)

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

2) довідка про заробітну плату за останні шість  місяців  або копія   декларації  про  доходи  за  попередній  календарний  рік, засвідчена органами державної податкової служби;

3) копія свідоцтва про шлюб,  укладений в органах  реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

4) висновок про стан здоров'я кожного заявника,  складений за формою згідно з додатком 3;

5) засвідчена нотаріально письмова згода другого  з  подружжя на   усиновлення   дитини  (у  разі  усиновлення  дитини  одним  з подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

6) довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника,  видана  органами  внутрішніх справ за місцем проживання заявника;

7) копія  документа,  що  підтверджує  право  власності   або користування житловим приміщенням

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти днів з дати надходження документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

- у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;

- заявники   (один   з   них)  не  можуть  бути  усиновлювачами відповідно  до  статті  212 Сімейного кодексу України;

- житлове приміщення   заявників   перебуває  в  незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

- у житловому приміщенні заявників неможливо  влаштувати  місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

- під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які  можуть  мати  негативні  наслідки  для  виховання  і розвитку дитини;

- вони   відмовилися   від   підписання   акта,   передбаченого пунктом  23  цього  Порядку. 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Підготовка висновків щодо можливості передання дитини матерів чи батькові,

які повернулись з місць позбавлення волі

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р.№866»Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

-

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом місяця з  дня  надходження заяви

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання висновку про доцільність ( недоцільність)

встановлення опіки, піклування та відповідальність її/його інтересам дитини

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р.№866»Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява  (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 • довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що  підтверджує  право  власності   або користування житловим приміщенням;
 • копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які  перебувають у шлюбі);
 • довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та  молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 • копія паспорта;
 • висновок про  стан здоров'я заявника;
 • довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідка про наявність чи відсутність судимості;
 • письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї,

 що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій  площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчена нотаріально або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом місяця з дати надходження  заяви та документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, не можуть бути влаштовані під опіку (піклування) в сім'ї осіб, які:  визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;  

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів через невиконання покладених на них обов'язків;

були усиновлювачами, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їх вини;

поведінка та інтереси яких суперечать інтересам  дитини,  яка може бути влаштована в сім'ю на виховання;

мали судимість за злочини проти життя та здоров'я особи, проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або  прекурсорів чи мають не погашену в установленому порядку судимість;

за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I групи; інваліди II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду; особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи,  алкогольну та наркотичну залежність; хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади; в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;

не мають постійного місця проживання.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

копія свідоцтва про народження дитини;

документи, які   підтверджують,   що   дитина    може    бути усиновленою, відповідно до пункту 5 цього Порядку;

повідомлення закладу   охорони   здоров'я   або   навчального закладу, в якому перебуває дитина, про згоду на її усиновлення. За наявності  засвідченої  нотаріусом  згоди  батьків  на усиновлення дитини,  згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу, в якому виховується дитина, не надається;

висновок про  стан  здоров'я,  фізичний та розумовий розвиток дитини;

акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти днів з дати надходження документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

стали відомі обставини,  за наявності яких особа не може бути усиновлювачем  чи які можуть мати негативні наслідки для виховання і  розвитку  дитини,  або  з'ясувалось,  що у дитини є родичі, які висловили  бажання  її  усиновити; 

кандидати в усиновлювачі отримали направлення для  знайомства з  двома  і  більше  дітьми,  які  є  братами і сестрами,  але без поважних  причин  відмовилися  від усиновлення будь-кого з них або виявили  бажання  усиновити дитину віком до п'яти років окремо від інших  братів  або  сестер

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, чи осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р.№866»Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Повідомлення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 з'ясовуються  умови проживання та утримання дитини батьками або особами, які їх замінюють

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом п’ятнадцяти  днів з дати надходження повідомлення

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

   

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Надсилається керівнику закладу, в якому тимчасово перебуває дитина

16.

Примітка

-

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на відрахування дитини з навчального закладу .

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03-21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Закон України «Про освіту».Наказ міністерства освіти України №245 від 15.07.1996 року «Про затвердження Положення про порядок проведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

довідка  з місця навчання дитини або з місця роботи

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти днів з дати надходження документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність необхідних документів

14.

Результат надання адміністративної послуги

Довідка

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Реєстрація народження підкинутої чи знайденої дитини

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03-21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 24.09.2008р.№866 «Питання діяльності органів опіки, піклування, пов’язаних із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

повідомлення

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

-

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом п’ятнадцяти  днів з дати надходження повідомлення

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-

14.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження райдержадміністрації

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача висновків про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 року № 565 “Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 • довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що  підтверджує  право  власності   або користування житловим приміщенням;
 • копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які  перебувають у шлюбі);
 • довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та  молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 • копія паспорта;
 • висновок про  стан здоров'я заявника;
 • довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідка про наявність чи відсутність судимості;
 • письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій  площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчена нотаріально або написана власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом місяця з дати надходження заяви

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;

позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

були звільнені від повноважень опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів через невиконання покладених на них обов'язків;

були усиновлювачами, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їх вини;

поведінка та інтереси яких суперечать інтересам  дитини,  яка може бути влаштована в сім'ю на виховання;

мали судимість за злочини проти життя та здоров'я особи, проти волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або  прекурсорів чи мають не погашену в установленому порядку судимість;

за станом здоров'я не можуть виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I групи; інваліди II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду; особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи,  алкогольну та наркотичну залежність; хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади; в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);

проживають на спільній житловій площі з членами сім'ї, які мають розлади здоров'я або поведінку чи спосіб життя, що може негативно вплинути на здоров'я дитини, її фізичний, психічний, моральний стан або інтелектуальний розвиток;

не мають постійного місця проживання.  

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Підготовка висновку про доцільність усиновлення 

одним із подружжя дитини другого з подружжя

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 08.10.2008р.№905 «Про затвердження Порядку впровадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 копія  паспорта  або  іншого документа, що засвідчує особу; 

копія свідоцтва про шлюб;

висновок про стан здоров'я заявника;

довідка  про  наявність  чи  відсутність  судимості; 

копія  свідоцтва  про  народження  дитини; 

письмова згода  батьків  дитини  на  усиновлення,  засвідчена нотаріусом,  або  згода  того  з подружжя,  дитину якого усиновлює інший з подружжя,  та документ, який засвідчує відсутність другого з  батьків  дитини  (копія  свідоцтва  про  смерть або довідка про смерть,  видана органом реєстрації актів цивільного  стану,  копія рішення  суду  про  позбавлення  батьківських  прав,  про визнання недієздатним або безвісно відсутнім,  довідка з органу  реєстрації актів  цивільного  стану  щодо запису відомостей про батька дитини тощо)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти днів з дати надходження документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

-у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;

-заявники   (один   з   них)  не  можуть  бути  усиновлювачами відповідно  до  статті  212 Сімейного кодексу України;

-житлове приміщення   заявників   перебуває  в  незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

-у житловому приміщенні заявників неможливо  влаштувати  місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

-під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або при вивченні їх документів виявлені обставини чи умови, які  можуть  мати  негативні  наслідки  для  виховання  і розвитку дитини;

-вони   відмовилися   від   підписання   акта,   передбаченого пунктом  23  цього  Порядку. 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Висновок

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Встановлення, припинення опіки (піклування)  над  майном дитини

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування.пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

копію рішення про влаштування дитини;

опис майна, над яким встановлюється опіка;

документи, які підтверджують право власності дитини на майно;

акт обстеження житлово-побутових  умов  потенційного  опікуна над  майном  та  висновок  про можливість виконання ним обов'язків опікуна;

заяву опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном над майном дитини, засвідчену нотаріально або написану ним власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом місяця з дати надходження  заяви

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження райдержадміністрації

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на зміну прізвища дитини її батьками

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Ст.148 Сімейного кодексу України

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

 • копія паспорта;
 • довідка  з місця реєстрації;
 • копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу ( у  разі наявності)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти днів з дати надходження документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність необхідних документів

14.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження райдержадміністрації

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволів на вчинення правочинів щодо  рухомого  і нерухомого майна, яке належить дітям.

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

                  

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації: 60100, Чернівецька область, Кельменецький район, смт Кельменці, пл.Центральна, 2. 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 8.00 до 17.15, п'ятниця з 8.00 до 16.00,обідня перерва з 13.00 до 14.00.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

роб. (03732) 2-03.21; факс: 2-05-80

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки і піклування ,пов’язаної із захистом прав дитини»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

7.

Акти місцевих органів виконавчої  влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників);

копія паспорта,  довідку  про  присвоєння  ідентифікаційного номера;

документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване майно;

витяг з реєстру прав власності  на  нерухоме  майно,  виданий відповідно до законодавства;

копія свідоцтва про народження дитини;

довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з домової книги;

копія рішення  про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників);

копія рішення про  встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, піклувальників);

копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто  службі у справах дітей районної державної адміністрації

11.

Платність

Безоплатно

У разі платності

11.1

Нормативно – правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом десяти днів з дати надходження документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність необхідних документів

14.

Результат надання адміністративної послуги

Розпорядження райдержадміністрації

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

-

 

Начальник служби

у   справах дітей                                                                                І.Комерзан

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Встановлення, припинення опіки (піклування)  над майном  дитини

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Розгляд документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 20-ий

2.

Підготовка  розпорядження

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

21-ий – 27-ий

3.

Підпис розпорядження

Голова районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

28-ий

4.

Реєстрація

розпорядження

Відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

29-ий

5.

Видача розпорядження  голови районної державної адміністрації

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

 

Х

 

 

 

 

30-31 -ий

Загальна кількість днів надання послуги – місяць

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - місяць

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання дозволу на зміну прізвища дитини її батьками

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

 

В*

У*

П*

З*

 

1.

Прийом  письмового звернення громадянта розгляд документів

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

 

2.

Підготовка  розпорядження

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 20-ий

 

3.

Підпис розпорядження

Голова районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

21-ий – 28-ий

 

4.

Реєстрація розпорядження

Відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

29-ий

 

5.

Видача розпорядження  голови районної державної адміністрації

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

 

30-ий – 31-ий

 

Загальна кількість днів надання послуги – місяць

                     Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – місяць

 

 

 

 

 

 

30-31 -ий

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                            І.Комерзан

 


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання висновку про доцільність усиновлення та  відповідність його інтересам дитини

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

 

 

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Перевірка документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 3-ій

3.

Проведення обстеження умов проживання 

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

4-ий – 5-ий

4.

Підготовка висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

  6-ий – 7-ий

5.

Підпис висновку

Голова районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

8-ий

6.

Реєстрація висновку

Відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

9-ий

7.

Видача висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

 

Х

 

 

 

 

10-ий

Загальна кількість днів надання послуги – 10 днів

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 днів

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Реєстрація народження підкинутої чи знайденої дитини

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

 

В*

У*

П*

З*

 

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

 

2.

Підготовка  розпорядження

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 10-ий

 

3.

Підпис розпорядження

Голова районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

11-ий

 

4.

Реєстрація розпорядження

Відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

 12-ий- 14-ий

 

5.

Видача розпорядження  голови районної державної адміністрації

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

15-ий

 

Загальна кількість днів надання послуги – 15 днів

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 15 днів

 

 

 

 

 

 

9-ий

 

 

 

 

 

 

 

10-ий

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання дозволу на відрахування дитини з навчального закладу

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

 

В*

У*

П*

З*

 

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації  

Х

 

 

 

1-ий

 

2.

Перевірка документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 4-ий

 

3.

Підготовка довідки

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

5-ий – 8-ий

 

4.

Підпис довідки

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

         9-ий

 

4.

Видача довідки

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

10-ий

 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 днів

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 днів

 

 

 

 

 

 

9-ий

 

 

 

 

 

 

 

10-ий

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Видача висновків про можливість створення прийомної сім’ї,

 дитячого будинку сімейного типу

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Перевірка документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 20-ий

3.

Проведення обстеження умов проживання 

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

21-ий – 26-ий

4.

Підготовка висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

27-ий

5.

Підпис висновку

Голова районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

28-ий

6.

Реєстрація

Відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

29-ий

7.

Видача висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

30-ий -31-ий

Загальна кількість днів надання послуги – місяць

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – місяць

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання висновку про можливість заявників бути усиновлювачами, взяття їх на облік, як кандидатів в усиновлювачі; продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Перевірка документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 4-ий

3.

Проведення обстеження умов проживання 

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

5-ий – 6-ий

4.

Підготовка висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

        7-ий

5.

Підпис висновку

Голова районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

8-ий

6.

Реєстрація

Відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

 9-ий

7.

Видача висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

10-ий

Загальна кількість днів надання послуги – 10 днів

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 днів

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання висновку про доцільність (недоцільність) повернення дитини до батьків, чи осіб, які їх замінюють, або до закладу, який вона самовільно залишила

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Перевірка документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 5-ий

3.

Проведення обстеження умов проживання 

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

6-ий - 11-ий

4.

Підготовка висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

       12-ий

5.

Підпис висновку

Голова районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

13-ий

6.

Реєстрація

Відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

14-ий

7.

Видача висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

15-ий

Загальна кількість днів надання послуги – 15 днів

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 15 днів

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання висновку про доцільність (недоцільність) встановлення опіки, піклування та відповідальність її/його інтересам дитини

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Перевірка документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 20-ий

3.

Проведення обстеження умов проживання 

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

21-ий – 26-ий

4.

Підготовка висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

27-ий

5.

Підпис висновку

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

28-ий

6.

Реєстрація

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

29-ий

7.

Видача висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

30-ий -31-ий

Загальна кількість днів надання послуги – місяць

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – місяць

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання дозволів на вчинення правочинів щодо  рухомого і нерухомого майна, яке належить дітям.

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Підготовка  розпорядження

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 4-ий

3.

Підпис розпорядження

Голова районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

5-ий – 8-ий

4.

Реєстрація

Відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

         9-ий

5.

Видача розпорядження  голови районної державної адміністрації

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

10-ий

Загальна кількість днів надання послуги – 10 днів

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 днів

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання висновку про доцільність усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Перевірка документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 4-ий

3.

Проведення обстеження умов проживання 

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

5-ий – 6-ий

4.

Підготовка висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

        7-ий

5.

Підпис висновку

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

8-ий

6.

Реєстрація

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

 9-ий

7.

Видача висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

10-ий

Загальна кількість днів надання послуги – 10 днів

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 днів

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови районної державної адміністрації

__________В.Карапчієвська

___ ____________2013

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

надання адміністративної послуги

Надання висновку щодо  можливості  передання дитини матері чи батькові, які повернулись з місць позбавлення волі

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання (днів)

В*

У*

П*

З*

1.

Прийом  письмового звернення громадян

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

1-ий

2.

Перевірка документів

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

2-ий – 20-ий

3.

Проведення обстеження умов проживання 

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

21-ий – 26-ий

4.

Підготовка висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

27-ий

5.

Підпис висновку

Начальник служби у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

 

 

 

Х

28-ий

6.

Реєстрація

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

29-ий

7.

Видача висновку

Служба у справах дітей Кельменецької районної державної адміністрації 

Х

 

 

 

30-ий -31-ий

Загальна кількість днів надання послуги – місяць

                   Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – місяць

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Начальник служби

у     справах дітей                                                                        І.Комерзан

 

 

 •  

 •  

 •  

 •  
-