Доступ до публічної інформації

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Київ-2012 (.pdf, 2,09 МБ)

Це видання містить постатейний науково-практичний коментар до Закону України «Про доступ до публічної інформації», що був ухвалений 13 січня і набув чинності 9 травня 2011 року. Цей Коментар ініційований Комітетом Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, який Законом «Про Комітети Верховної Ради України» наділений правом в межах своєї компетенції «надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України».

Текст Коментаря підготовлений авторитетними медіа-юристами, які входили до складу робочої групи з підготовки Закону «Про доступ до публічної інформації» та нової редакції Закону «Про інформацію» - Романом Головенком, Дмитром Котляром, Оксаною Нестеренко і Тарасом Шевченком. При підготовці коментаря до статей 13 та 23 допомогу надав Роман Куйбіда.

У Коментарі розкрито терміни, що вживаються в Законі, детально роз'яснено зміст його положень та наведено приклади і рекомендації щодо його застосування. У випадках, коли це необхідно, автори роз'яснюють механізм застосування норм Закону у взаємодії з іншими законами України - зокрема, з новою редакцією Закону «Про інформацію», яка ухвалювалася і набула чинності синхронно із Законом «Про доступ до публічної інформації». Для розуміння Закону у світлі міжнародних стандартів у Коментарі використовувалася практика Європейського суду з прав людини, Конвенція Ради Європи про доступ до офіційних документів та інші документи. При підготовці коментаря також було враховано першу адміністративну та судову практику застосування Закону після набуття їм чинності.

При тлумаченні положень Закону, особливо спірних, автори виходили з його головних принципів - забезпечення права на доступ до інформації, презумпції відкритості публічної інформації, максимального спрощення отримання інформації.

Коментар розрахований на якнайширше коло читачів, але, насамперед, на тих, хто використовує Закон у своїй щоденній практиці, - державних службовців, службовців місцевого самоврядування, суддів, журналістів, громадських активістів.

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації». Перше видання. Київ-2011 (.pdf, 2,09 МБ)

Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації». Друге видання (доповнене). Київ-2012 (.pdf, 2,8 МБ)

Практичні рекомендації щодо організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в органах державної влади і місцевого самоврядування, підготовлені Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) за підтримки Спільного проекту Європейського Союзу і Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі».

Подано рекомендації щодо організації роботи структурного підрозділу, відповідального за доступ до публічної інформації, організації реєстру публічної інформації, організації розгляду запиту на інформацію, оприлюдненню інформації на офіційній веб-сторінці, віднесення інформації до службової таємниці та виконання інших вимог закону.

 

Денис Іванеско: Закон «Про доступ до публічної інформації» покликаний забезпечувати прозорість влади на всіх рівнях – від центрального до сільської громади

Президент не погодиться зі звуженням прав громадян на доступ до інформації - Денис Іванеско

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

 

УКРАЇНА

Кельменецька районна державна адміністрація  

Розпорядження

     24”   травня    2012 р.                                                         № 202

Про внесення змін до розпорядження

районної державної адміністрації

від 01.06.2011 № 190

Керуючись статтями 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 14.03.2012  № 88 «Про оптимізацію структури районної державної адміністрації»:

1. Внести такі зміни до розпорядження районної державної адміністрації від 01.06.2011 № 190 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації районної державної адміністрації»:

1) Пункти 4, 6 зазначеного розпорядження виключити.

2) У пункті 7 слова «Сектору з питань внутрішньої політики» замінити словами «Сектору з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації».

3) Пункти 5, 7 та 8 вважати відповідно пунктами 4, 5 та 6.

2. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Кельменецька районна державна адміністрація, викласти в новій редакції (додається).

Голова районної 

державної адміністрації                                            М.Довгань     

 

                                                          Додаток

                                                          до розпорядженням районної

                                                          державної адміністрації

                                                          24.05.2012   № 202

  

Порядок

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Кельменецька районна державна адміністрація

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються  сектором з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації. Запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно із зразками, що додаються.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо .

Надання публічної інформації районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом публічною є інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Якщо запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, при цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси, телефону або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації») не розглядаються.

Залежно від змісту, запит направляється першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату  районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється і надсилається запитувачу.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня його отримання.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє у задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній державній адміністрації відомо хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                               В.Андрущак

 

                                    Кельменецька районна державна адміністрація                  

                                                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   “01” 06   2011 р.                                                №    190

Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації
районної державної адміністрації

 Керуючись статтями 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до Указу Президента України від 05.05.2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23.06.2011 №319-р «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації обласної державної адміністрації», з метою реалізації конституційного права громадян України вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію:

1. Затвердити:
1.1. Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Кельменецька районна державна адміністрація, що додається.
1.2. Перелік відомостей, що становить службову інформацію, що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації та її апарату забезпечити системне і оперативне оприлюднення розпоряджень, доручень, рішень колегій та інших документів районної державної адміністрації в засобах масової інформації.
3. Відповідальною особою за організацію доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації визначити керівника апарату районної державної адміністрації Андрущака В.І.
4. Функції із забезпечення доступу запитувачів до інформації в районній державній адміністрації покласти на юридичний відділ апарату районної державної адміністрації.
5. Керівнику апарату районної державної адміністрації Андрущаку В.І.:
5.1. Визначити місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати його відповідною оргтехнікою.
5.2. З метою доступу до публічної інформації та її збереження організувати створення системи обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників публічної інформації, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами.
6. Юридичному відділу апарату районної державної адміністрації запровадити облік запитів на інформацію.
7. Сектору з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації:
7.1. Забезпечити оприлюднення публічної інформації на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у відповідному розділі.
7.2. Своєчасно оприлюднювати проекти розпоряджень, що підлягають обговоренню, систематично та оперативно оновлювати інформацію про діяльність районної державної адміністрації.
7.3. Забезпечити інформування населення про права громадян, передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
7.4. Сприяти депутатам місцевих рад, громадським організаціям, громадським радам, громадянам у здійсненні громадського контролю за забезпеченням районною державною адміністрацією доступу до публічної інформації шляхом проведення громадських слухань, громадської експертизи тощо.
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Перший заступник голови
районної державної адміністрації                                          В.Карапчієвська

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                  розпорядженням голови районної
                                                                                  державної адміністрації
                                                                                  01.06.2011  №190

                                             Порядок
                        доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
                            Кельменецька районна державна адміністрація
Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються юридичним відділом апарату районної державної адміністрації. Запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно із зразками, що додаються.
Облік запитів на інформацію ведеться окремо .
Надання публічної інформації районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.
Згідно із законом публічною є інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Якщо запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, при цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.
Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси, телефону або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації») не розглядаються.
Залежно від змісту, запит направляється першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі апарату районної державної адміністрації і надсилається запитувачу.
Районна державна адміністрація надає відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.
У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня його отримання.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє у задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.
Якщо районній державній адміністрації відомо хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.
Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                          В.Андрущак

                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                 розпорядженням голови районної
                                                                                 державної адміністрації
                                                                                 01.06.2011  №190

                                          ПЕРЕЛІК
                       відомостей, що становить службову інформацію

До службової в районній державній адміністрації належить така інформація:
1) що міститься в документах районної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності районної державної адміністрації, або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) стосовно cфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці, а також конфіденційної інформації, що є власністю держави і якій присвоєно гриф обмеження доступу «Для службового користування».
Керівник апарату районної
 державної адміністрації                                                                В.Андрущак                                                                                                

 

                                                         

  •  

  •  

  •  

  •  
-