Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є РДА

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Порядок

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Кельменецька районна державна адміністрація

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються  віддлом з питань внутрішньої політики та доступу до публічної інформації апарату районної державної адміністрації. Запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми згідно із зразками, що додаються.

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Надання публічної інформації районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом публічною є інформація, відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Якщо запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, при цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту:

усно: телефон (037322) 2-05-27;

поштою: 60100 смт Кельменці пл.Центральна,  2,

е-mail: politic2007@meta.ua,    kelm_rda@ukr.net

тел./факс: (03732) 2-05-80

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси, телефону або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації») не розглядаються.

Залежно від змісту, запит направляється першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату  районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється і надсилається запитувачу.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня його отримання.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє у задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній державній адміністрації відомо хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

  •  

  •  

  •  

  •  
-