Про район

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ КЕЛЬМЕНЕЦЬКОГО РАЙОНУ СТАНОМ НА 01.01.2017 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПАСПОРТ

 

Кельменецького району

 

станом на 01 січня 2017 року

 

     

                                                                                  

 

Зміст

 

І.Вступ……………………………………………………………………………..3

ІІ. Демографічна cтруктура…………………………………………...………..4

ІІІ. Рівень освіти………...…………………………………………………..…. 6

ІV. Охорона здоровя ………………………………………………………….. 8

V. Економіка…………………………………………………………………….. 8

VІ. Робоча сила………………………………………………………………….13

VІІ. Транспортне сполучення……………………………………………..… 14

VІІІ. Зайнятість населення та наявність вільних робочих місць……...   15

ІХ. Підприємництво…………………………………..……………………....  17

Х. Обслуговування бізнесу….……………………………………………….. 18

ХІ. Іноземні інвестиції……………………………………………………….   19

ХІІ. Туризм…………………………………………………………………….  19

ХІІІ. Нерухоме майно, будівництво, інфраструктура і розташування….20

ХІV. Порівняльний аналіз конкурентного оточення……………………. 21

ХV. Пріоритетні напрями (галузі) для інвестування…………………….  22

XVI. Інвестиційні території ....................................................................23

 

І. ВСТУП

            Кельменецький район – квітучий наддністрянський край, який  розташований у лісостеповій зоні Прутсько - Дністрівського межиріччя північно-східної частини Чернівецької області. Район утворено в 1960 році. Територія району складає 0,671 тис. кв. км., що складає 8,3 % від території Чернівецької області. На півдні район межує з республікою Молдова, на півночі – по річці Дністер з Кам’янець-Подільським районом Хмельницької області, на сході – з Сокирянським районом, на заході – з Хотинським та Новоселицьким районами Чернівецької області. Поверхня в основному – лесова полого-хвиляста рівнина, розчленована ярами та балками.Середня висота над рівнем моря - 250 м.

            Територією району проходить державний кордон з Республікою Молдова протяжністю 72 км.

Найдовша протяжність району із заходу на схід понад 37 кілометрів, з півночі на південь – понад 35 кілометрів.

Через районний центр проходить автошлях, який з’єднує смт  Кельменці з більшістю міст України та Молдовою. 

В районі є 33 населених пункти, в тому числі  1 - селище міського типу і 32 – села. Районний центр – селище міського типу Кельменці.

 

 

Клімат по території району помірно континентальний.

Кількість опадів близько 550мм/рік (переважно в теплий період року, максимальна кількість у червні-липні). Висота сніжного покриву зимою близько 17 см. Сніговий покрив не стійкий.

Середні температури повітря:

·         січень -40С

·         липень +19,20С

Кількість сонячних днів у році – 165.

            Основу природно-ресурсного потенціалу району складають земельні ресурси. Загальна площа сільськогосподарських угідь району –49565 га, у тому числі 42510 га ріллі, багаторічних насаджень - 1500 га, сіножатей – 878 га, пасовищ - 4699 га. Ліси та вкриті лісом території складають 5937 га. Землі водного фонду району  складають 3128 га, з них ставки 761,4 га.

Водні ресурси району: річки Дністер (протяжність по району 95 км.), Вілія, Ромоданка та ставки.

      Густота населення по району складає 61 особу/кв.км.

      За роки Радянського союзу на території району виникло ряд промислових підприємств. Найбільшими з них були: Цукровий завод, маслозавод, харчокомбінат, цегельні заводи, хлібзавод, завод будівельних матеріалів, завод продтоварів, консервні заводи та інші. Продукція даних промислових підприємств постачалася як за межі області так і за межі республіки. Однак, на жаль, майже всі ці промислові підприємства на даний час або ліквідовані, або не працюють. Аналогічна ситуація склалася і в сільському господарстві. Більшість колишніх колгоспів ліквідовано, декілька реорганізованих в товариства з обмеженою відповідальністю та кооперативи функціонують. Більшість сільськогосподарських земель району на даний час обробляються великотоварними сільськогосподарськими підприємствами. 

 

ІІ. Демографічна структура

 

      Станом на 01.01.2017 чисельність населення по району склала  40,8 тис.осіб Однією із найскладніших і важливих проблем соціально-економічного розвитку Кельменецького району є проблема демографічного розвитку людських ресурсів. Скорочення чисельності населення, низька тривалість життя і стрімке падіння народжуваності, від'ємне сальдо міграції, що стали характерними ознаками демографічних процесів упродовж останніх двох десятиріч, дають підстави для висновку про наявність у районі складної демографічної ситуації.

 

     Кількість населення у віці молодшому за працездатний становить – 14,1%, працездатному – 67,1 ℅, старшому за працездатний – 18,8℅.                   

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                 

 

Розподіл постійного населення Кельменецького району 

за окремими віковими групами

 

Рік

Кількість населення, осіб

У тому числі у віці, років

0-14

15-64

65 і старшому

2010

43,6

5,9

28,3

9,4

2011

43,3

5,9

28,5

9,0

2012

42,9

5,7

28,5

8,6

2013

42,4

5,6

28,5

8,3

2014

42,0

5,7

28,3

8,0

2015

41,1

5,8

27,6

7,7

 

 

    У статевій структурі населення району переважають жінки. Це зумовлено біологічними причинами. Перевагу жіночого населення спостерігають також і в старших вікових групах. Генетично зумовлено, що середня тривалість життя жінок на 5 – 10 років довша, ніж у чоловіків. Розподіл населення району за статтю у 2016 році: чоловіки – 46%, жінки – 54,%. За останні 5 років відбулися деякі незначні зміни у статевій структурі населення району. Зокрема, кількість населення чоловічої статі збільшилася на 0,3 %.

    Національний склад населення Кельменецького району охоплює представників багатьох націй та народностей. Всі вони мають рівні громадянські, політичні, соціальні, економічні та культурні права й свободи. Корінним населенням є українці, які становлять абсолютну більшість населення (97,5 %). Серед національних меншин (представників націй, що мають свої історичні землі за межами України) найбільшими є росіяни (1,3 %) та молдовани (1,0 %). Інші національні меншини становлять менше ніж 1℅ від кількості населення – румуни, білоруси, євреї, поляки та інші.

     Механічний рух населення означає зміну кількості населення внаслідок його фізичного переміщення, або міграції. Міграції відіграють важливу роль у формуванні сучасного населення. Міграційні процеси у Кельменецькому районі відбуваються під впливом різноманітних чинників, наприклад: переміщення населення пов’язане із сільськогосподарськими роботами, із зміною постійного місця проживання та інші. Також багато людей мігрують в інші більш економічно розвинені країни.

                                                                                                                                                                                           

 

Міграція населення району за основними напрямками

                                                                                                                                            (осіб)

Рік

Міграційний приріст, скорочення населення  району (зовнішня міграція)

2010

+34

2011

+10

2012

-78

2013

-58

2014

-15

2015

-21

2016

+3

 

      З 2005 по 2016 роки чисельність населення району скоротилася на 5,8 тис. осіб. Основною причиною цього є від’ємний природній приріст населення, зокрема, в 2016 році був – 364 особи. Причиною цьому є складні соціально – економічні умови, погіршення стану здоров’я, підвищення рівня смертності, низька народжуваність.

Кількість народжених на 1000 наявного населення по роках:

2010  рік – 10,8;

2011 рік – 8,9;

2012 рік – 9,7;

2013 рік -10,2;

2014 рік - 8,8;

2015 рік – 10,2;

2016 рік – 6,5.

Кількість зареєстрованих шлюбів на 1000 наявного населення по роках:

2010  рік – 4,8;

2011 рік – 5,7;

2012 рік – 4,9;

2013 рік – 5,2;

2014 рік – 4,9;

2015 рік – 12,5;

2016 рік – 4,1.

 

ІІІ. Рівень освіти.

 

У районі функціонує 36 установ освіти:

- 24 загальноосвітніх навчальних закладів, з них: 16 – навчально-виховних комплексів, 1-  Кельменецький ліцей-опорний заклад, 2 – заклади І-ІІ ступенів,  5 – І-ІІІ ступенів;

- 9 дошкільних навчальних закладів, з них 2 на балансі управління освіти райдержадміністрації;

- 1 – МНВК;

- 2 – позашкільних навчальних заклади (ДЮЦ, ДЮСШ).

Вищі навчальні заклади на території району відсутні.

У загальноосвітніх навчальних закладах у 245-ти класах навчається 3452 учні. Дошкільні навчальні заклади відвідують 1234 вихованці.

 

 

Структура загальної середньої освіти:

 

Типи закладів

Кількість закладів

В них класів-комплектів

В них учнів

Заклади нового типу

Кельменецький ліцей – опорний заклад

 

1

 

34

 

795

Загальноосвітні школи

Школи І-ІІ ступенів

2

19

225

Школи І-ІІІ ступенів

5

55

864

Навчально-виховні комплекси

НВК

16

137

1568

Всього в системі загальної середньої освіти

24

245

3452

 

Розподіл класів по ступенях навчання:

 

 

Ступінь навчання

Кількість класів-комплектів

 

в них учнів

І ступінь (1-4 класи)

101

1520

ІІ ступінь (5-9 класи)

118

1602

ІІІ ступінь (10-11 класи)

26

330

 

 

Середня наповнюваність класу-комплекту по району складає 14 учнів.

Освітні заклади району на 100 відсотків забезпечені педагогічними кадрами. Тут працюють 504 педагоги, 137 вихователів та 431 технічних працівників. У 2016/2017 навчальному році працевлаштовано 44 педагоги, з них 3 - молоді спеціалісти. Здійснюється підвіз 270-ти учнів та 41-го педагога до місць навчання та додому. З районного та державного бюджетів виділено кошти у сумі 1400,0 тис.грн.  на  придбання  Шкільного автобуса.

Всі заклади освіти району мають в наявності комп’ютерні класи. Спортивна база  нараховує 20 спортивних залів, 6 спортивних кімнат, 54 спортивних майданчиків, 25 майданчиків з тренажерним обладнанням, 7 футбольних полів.

В шкільних закладах працює 26 їдалень, в яких різними видами харчування охоплено 2602 учня, що становить 75 відсотків від загальної кількості учнів шкільного віку, з них 396 учнів пільгової категорії охоплені гарячим харчуванням. Учні 1-4 класів в кількості 1986 -  харчуються за кошти місцевого бюджету.

Кельменецький професійний ліцей вже більше ніж 30 років здійснює підготовку кваліфікованих робітників для різних галузей народного господарства. За цей час із стін навчального закладу випущено близько 10 тисяч спеціалістів: механізаторів, водіїв автомобілів, слюсарів, кухарів та робітників інших професій. Поряд з отриманням професійних навичок, учні ліцею здобувають повну середню освіту. Ліцей має в своєму розпорядженні навчальний комплекс на 600 учнів загальною площею 3777 кв.м. В навчальному закладі обладнано 18 кабінетів, 5 лабораторій, 4 майстерні, навчальний полігон з закритою площадкою для підготовки водіїв транспортних засобів, площадку для підготовки машинно-тракторних агрегатів до роботи. Ліцей має земельну ділянку площею 40 га.

Велику роль в удосконаленні і розвитку освітньої галузі району відіграє фінансове забезпечення. Хоч воно недостатнє, але за останні роки значно  покращилося.

         З метою розвитку освіти в районі вживаються заходи щодо опрацювання та підготовки проектних пропозицій, пошуку партнерів, визначення джерел співфінансування для участі в програмі СОП «Румунія-Україна»: Пріоритет 1.1 «Інституційна співпраця у галузі освіти шляхом підвищення доступу до освіти та якості освіти». Пропонується написання проектів по модернізації та комплектуванню шкільних класів в навчальних закладах сіл Вовчинець, Новоселиця, Перківці; організація інклюзивного навчання; створення екологічного центру на базі Кельменецького ДЮЦу.

Підписано Меморандум про співпрацю між управлінням освіти Кельменецької райдержадміністрації та управлінням освіти Бріченського району Республіки Молдова. Відбулися двосторонні робочі візити.

16.11.2016 з першим офіційним візитом Кельменеччину відвідала генеральний консул Румунії в м.Чернівці п.Елеонора Молдован. У лютому 2017 року підписано угоду між управлінням освіти Кельменецької райдержадміністрації та  Генеральним Шкільним Інспектором Сучавського повіту  республіки Румунії  про співпрацю в освітній галузі

Вивчаються можливості співпраці з республіками Естонія та Угорщина щодо обміну досвідом в галузі освіти, збереження культурної спадщини

 

ІV. Охорона здоров’я

 

В районі функціонує: КУ ’’Кельменецька центральна районна лікарня’’, 21 фельдшерсько-акушерські пункти, які обслуговують 33 населені пункти.         

КУ «Кельменецька ЦРЛ» - медичний заклад в районі, до складу якої входить районна поліклініка з потужністю 375 відвідувань у зміну та відділення стаціонарного лікування на 124 ліжка.

Також  працює КЗ ’’Кельменецький  районний центр  первинної медико-санітарної  допомоги’’ на 57 ліжок  денного стаціонару, 12  амбулаторій  загальної  практики сімейної  медицини.  Даний  заклад здійснює  роботу  по реорганізації ФАПів АЗПСМ з  населенням понад  1200 осіб.

Основними пріоритетами охорони здоров»я визначено:

-охорона материнства і дитинства;

-профілактика та раннє виявлення онкологічних захворювань, туберкульозу, серцево-судинних захворювань;

-кадрове забезпечення лікувально-профілактичних закладів району;

-покращення та удосконалення матеріально-технічної бази закладу охорони здоров’я району;

-стабілізація та зниження тимчасової та стійкої втрати працездатності.

 

V. Економіка

 

Сільськогосподарський комплекс району налічує 12 великотоварних сільськогосподарських підприємств, 12  фермерських господарств, особисті селянські господарства та приватні підприємці, які в основному  займаються виробництвом продукції рослинництва.  Для вирощування сільськогосподарських культур в районі обробляється 39,8 тис.га, з них   19,3 тис.га землі – агроформуваннями району.

В сільському господарстві район спеціалізується на виробництві зернових, технічних культур та продукції тваринництва.

 

 

 

Назва

Розташування

Продукція

ТОВ «Дністрові Роси»

с.Днітсрівка

вирощування сільськогосподарських культур

ТоЗВ «Кельменці-Агро»

смт Кельменці

вирощування сільськогосподарських культур

ФГ «Украгро»

с.Бузовиця

вирощування сільськогосподарських культур та розвиток тваринництва

ФГ «Ілаш»

смт Кельменці

вирощування сільськогосподарських культур

СГК «Бабинський»

с.Бабин

вирощування сільськогосподарських культур та розвиток тваринництва

ФГ «Еліта»

с.Оселівка

вирощування сільськогосподарських культур

ТзОВ «Бабинське»

с. Бабин

вирощування сільськогосподарських культур

ПП «Югро»

с. Мошанець

вирощування сільськогосподарських культур

 

 

В 2016 році у  великотоварних господарствах  нараховувалось  714 гол. ВРХ , в т.ч. 296 гол. корів, 127 гол. овець.

    В особистих селянських господарствах  району утримується  5077 гол. ВРХ, з них  3651  гол. - корів, 7035 гол. свиней, 4442 гол. овець, 1138 гол. кіз, 129 гол. коней, 167,2 тис.гол.птиці.

 

Виробництво основних  сільськогосподарських культур сільськогосподарськими підприємствами району

                                                                                                                                  (тис.ц)

Назва культури

2000

рік

2005 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Зернові культури

246,6

179,1

351,0

330,6

301,7

608,1

437,7

515,2

646,9

245,0

217,0

Соняшник

15,1

10,5

23,0

13,2

17,5

31,9

19,1

17,4

13,0

35,2

223,0

Картопля

0,4

-

-

-

0,1

0,9

0,1

0,1

0,3

0,3

0,3

Овочі

3,7

0,2

0,1

-

-

0,4

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Плоди та ягоди

24,9

2,5

0,8

2,9

5,4

7,1

10,6

9,8

-

-

--

 

Виробництво основних  видів продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами району

                                                                                                                                 

Назва

2000

рік

2005 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

М'ясо всіх видів (у живій вазі), т

886

57

64

45

61

81

70

93

96,4

93,5

131,1

Молоко, т

2534

1098

228

1740

1620

1474

1367

1332

1108

1149

1229,3

 

Промисловість району представлена 3 промисловими підприємствами (ТОВ «Вороновицький щебеневий кар’єр» -добувна промисловість, ПП «Агро–Вест–Ком» - переробна та КП «Кельменецька районна друкарня» - поліграфічна промисловість), які входять до основного кола звітуючих.Промисловими підприємствами району за  2016 рік  вироблено  та  реалізовано  промислової продукції  (в т.ч. послуги) суму  7918,5 тис.грн., що на 84,5 % більше  ніж у 2015 році.

ТОВ «Вороновицький щебеневий кар'єр» здійснює виробництво щебеню. Підприємством вироблено у 2016 році 47,2 тис.м³ щебеню, що  на 14,6 % більше ніж у 2015 році.  Проектна потужність підприємства складає 60 тис.м³ щебеню в рік. Основними замовниками  продукції   являються  будівельні організації  району,  області,  філія «Кельменецький райавтодор» та Міжрайонне   управління  водного  господарства. Оскільки підприємство має резерви для збільшення обсягів виробництва продукції постійно здійснюється пошук нових ринків збуту його  продукції.Підприємством придбано автогрейдер. Введення його в експлуатацію дає змогу  проводити ремонт сільських доріг.

КП «Кельменецька районна друкарня»  здійснює виробництво товарів шкільних і канцелярських з паперу та картону Підприємством у 2016 році вироблено 12 тонн товарів шкільних та канцелярських з паперу та картону. Обсяги  виробництва  товарів  шкільних та канцелярських з паперу і картону залежать  від фінансування  бюджетних організацій району, так  як вони  є основними замовниками  даної  продукції.Підприємство потребує залучення інвестиційних коштів для оновлення основних засобів. Проблеми, які потребують вирішення: придбання устаткування, різальної машини, склеювальної машини, різографу; капітальний ремонт приміщення (внутрішній ремонт, зовнішній ремонт, заміна даху, опалення). Підприємство розміщено в центрі смт Кельменці в 2-х поверховому приміщенні. Залучення інвестиційних коштів у розвиток даного підприємства дасть можливість відновити друк районної газети «Рідне слово» та розширити асортимент виготовлюваної продукції. Оскільки в районі даний вид діяльності ніким більше не здійснюється, це підвищує конкурентоздатність даного підприємства.

ПП ’’Агро–Вест–Ком’’ спеціалізується на переробці  сої. На підприємстві змонтовано та запущено нову лінію по виробництву соєвої олії та шроту потужністю 25 тонн за добу, яку обслуговує 6 чоловік. У 2015 році підприємством вироблено 601,0 тонну соєвої олії та 4124,0 тонн макухи.У 2016 році проведено капітальний ремонт мотору,  придбано зерноочищувальну машину та трактор. Ринки  збуту Закарпатська, Львівська, І.Франківська та Чернівецька  області. Підприємство планує запустити лінію по переробці соняшнику.

В районі працює підприємство ТОВ «Кельм ВУД», яке займається лісопильним та стругальним виробництвом. Перероблену у  2016 році продукцію на суму 782,0 тис.грн. відправлено в республіку Естонія.

 

Протягом  2016 року у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування було вкладено 32004,4 тис. грн. капітальних інвестицій.

Капітальні інвестиції за джерелами фінансування вкладено: власні кошти підприємств та організацій – 22725,8 тис. грн. (71,0 % від загальної суми), кошти місцевого бюджету – 5489,6 тис. грн. (17,2% від загальної суми), кошти Державного бюджету – 3747,0 тис.грн. (11,7 % від загальної суми), кошти Фонду соціального страхування – 42,0 тис.грн. (0,1%).

За напрямками освоєння капітальні інвестиції вкладено в:

- нежитлові будівлі – 8045,0 тис.грн.;

- інженерні споруди – 289,0 тис.грн.;

- машини, обладнання та інвентар – 11872,7 тис.грн.;

- транспортні засоби – 5258,2 тис.грн.;

- інші матеріальні активи – 2716,0 тис.грн.;

- нематеріальні активи – 509,8 тис.грн.;

- земля – 246,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт – 39,7 тис.грн.;

- витрати в удосконалення, модернізацію, реконструкцію нежитлової будівлі – 818,0 тис.грн.;

- розвиток садівництва – 2210,0 тис.грн.

 

    

Одним з основних пріоритетів розвитку Кельменецького району є розвиток високопродуктивного агропромислового комплексу. На даний час в районі відсутні великі приміщення пристосовані для зберігання вирощеної сільськогосподарської продукції. В зв’язку з цим є необхідність у продовженні будівництва сучасного елеватора ТОВ «АПК Буковина», бізнес – планом передбачено освоїти 12,9 млн.грн. В даний час змонтовано 2 ємкості для зберігання зерна та сушарку, встановлено вагову. Підприємство розпочало обробку та зберігання зерна. Планується встановити ще 4 ємності, приймальний пункт.

 Перспективною галуззю на території району є переробка сільськогосподарської продукції. У районі виробляється сільськогосподарської продукції набагато більше ніж споживається. Значна сировинна база дає можливість створити на території району підприємства по переробці сільськогосподарської продукції, виробництву продуктів харчування.

Корисні копалини на території району представлені родовищами  будівельних матеріалів (суглинки, пісок, гравій, щебінь, камінь, вапняк) та мінеральних вод, тому є можливість створити підприємства по виробництву будівельних матеріалів та розливу мінеральної води.

 

 

 

 

Житловий фонд району

                                                                                                 (тис. кв.м загальної площі)

 

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Весь житловий фонд

1160,6

1172,5

1174,2

1176,5

1176,4

1172,4

1175,0

1168,8

1169,0

1172,0

У середньому на 1 жителя, м.кв

24,9

27,5

26,6

27,0

27,2

27,3

27,7

27,8

28,1

28,5

Міський житловий фонд

147,0

155,5

157,2

159,5

161,2

161,3

162,9

162,7

163,0

166,0

У середньому на 1 міського жителя, м.кв

17,9

20,2

20,9

21,3

21,7

21,8

22,2

22,3

22,4

22,9

Міський житловий фонд

1013,6

1017,0

1017,0

1017,0

1015,2

1011,1

1012,1

1006,1

1006,0

1006,0

У середньому на 1 міського жителя, м.кв

26,4

26,8

27,8

28,1

28,3

28,5

28,9

29,0

29,3

29,7

 

 

VІ. Робоча сила

 

            У районі сформувався деякий надлишок трудових ресурсів, особливо у сільській місцевості. Це зумовлює як значні маятникові міграції, так і виїзд жителів на роботу до інших держав.

 

 

Кількість працездатного населення по району – 27,6 тис. осіб.

Рівень безробіття станом на 01.01.2017– 2,3%.

Середня заробітна плата станом на 01.01.2017 – 3308,0 грн.

 

Середньооблікова кількість штатних працівників по району

 

                                                                                                                                             тис.осіб

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11,5

5,6

4,6

4,1

4,0

4,5

3,4

3,3

3,1

3,0

2,9

 

VІІ. Транспортне сполучення

 

      Основною автодорогою, яка проходить по території району є  автодорога Р-63 протяжністю 66,5 км. (відрізок Кроква – Вартиківці - Іванівці, Вартиківці – КПП «Росошани»). Відстань від центру смт Кельменці до пункту пропуску «Кельменці» - 6,8 км., до пункту пропуску «Росошани» - 20 км., до обласного центру (м.Чернівці) – 83 км., до МКП «Калинівський ринок» - 90 км.

      Найближчий аеропорт знаходиться у м.Чернівці, віддаленість від смт Кельменці – 95 км.

            Залізничне сполучення: станції Ларга (4 км від смт Кельменці) та Ленківці (9 км. від  смт Кельменці), до обласного центру (м. Чернівці) залізницею – 106 км.

      Автовокзали: смт Кельменці, вул.Хотинська, 8.

 

 

 

Автозаправні станції, які розташовані на території району

 

Місцезнаходження АЗС, контактний номер телефону

АЗС, с. Вартиківці, тел.(03732) 2-18-96

АЗС, с. Вартиківці,  тел. (03732) 3-02-17

АЗС «Сівінс», смт Кельменці, вул.Жукова, 11, тел. (03732) 2-16-01

АЗС «Рутков», с. Лівинці, тел. (03732) 3-45-99

АЗС «Рутков», смт Кельменці, вул.Жукова, 38, тел. (03732) 3-45-99

АЗС, с. Іванівці, вул. Головна, 1, тел. (03732) 2-45-94

АЗС, «Укранафта», с. Росошани, тел.  (03732) 2-07-11

Пересувна заправка автомобілів зрідженим газом,

смт Кельменці вул. Я.Мудрого,22

 

 

 

 

Автосервіси, які розташовані на території району

 

Вид автосервісу

Адреса

СТО

смт Кельменці, вул. Жукова, 9-Г

СТО

смт  Кельменці,  вул. Хотинська 17

СТО, шиномонтаж

смт Кельменці, вул. Хотинська 6-а

Станція шиномонтажу

смт Кельменці, вул. Жукова 11

Станція шиномонтажу

смт Кельменці, вул.Сагайдачного 94-б

Станція по ремонту електрообладнання

с. Вартиківці, вул. Південна

Ремонтна майстерня

с. Іванівні, вул. Механізаторів 2

Шиномонтаж, заміна мастил

смт Кельменці, вул.Жукова, 30-в

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. Зайнятість населення та наявність вільних робочих місць

 

В районі функціонує Кельменецький районний центр зайнятості (смт Кельменці, вул. Головачука, 6, т. (03732) 22637,Е-mall: rcz2405@cvocz.gov.ua).

 Станом на 01.01.2017на обліку у  державній службі зайнятості  перебувало  1485 осіб.

Рівень зареєстрованого  безробіття  станом на 01.01.2017  становив  2,3%, що на 0,3% менше  рівня зареєстрованого безробіття у  2015 році. 

Для організації підприємницької діяльності  у 2016 році було надано одноразову виплату допомоги  по безробіттю  10 особам. Протягом  року 2739 безробітних пройшли професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації. За сприяння  державної  служби зайнятості працевлаштовано  456 осіб.

 

 

Тривалість зареєстрованого безробіття

у 2016 році

 

(на кінець періоду)

Кількість зареєст-рованих безробіт-них, усього, осіб

У т.ч. за тривалістю безробіття, відсотків

Середня

тривалість безробіття, місяців1

до 1 місяця

від 1 до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 9 місяців

від 9 до 12 місяців

12 місяців і більше

557

174

133

76

96

43

36

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура безробітних за статтю, віковими групами та освітою

за 2016 рік

 

     ( осіб)

всього

1485

за статтю

жінки

560

чоловіки

925

за освітою

повна вища освіта

201

базова та неповна вища освіта

268

професійно-технічна освіта

632

повна загальна середня освіта

290

базова загальна середня освіта

                                                                                                      84

початкова освіта

10

за віком

15-17 років

0

18-35 років

506

чоловіки по досягненні 58 років

61

жінки по досягненні 53 років

61

інші

857

 

 

Навчальні програми, які проводилися для безробітних у   2015-2016 роках

 

Бухгалтерський облік за національними стандартами

Виконання низькокваліфікованих і допоміжних робіт на виробничих дільницях с.-г. підприємства

Виконання низькокваліфікованих і допоміжних робіт на виробничих дільницях фермерського господарства

Ефективність ведення підприємницької діяльності

Захист рослин від шкідників, хвороб та бур'янів

Особливості виконання вантажних автоперевезень

Особливості виконання електромеханічних робіт в сільському господарстві та на виробництві

Особливості догляду за лісовими культурами

Особливості роботи бармена

Особливості роботи вихователя в дитсадку (яслах)

Особливості роботи та основний зміст функціональних обов'язків кухонного робітника

Особливості роботи та основний зміст функціональних обовя'зків медичної сестри в ДНЗ

Особливості роботи тракториста в сільському господарстві

Особливості роботи тракториста в фермерському господарстві

Особливості роботи тваринника в молочному комплексі агроформування

Особливості технології виготовлення виробів з бетону для будівництва

Порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологія оброблення облікової інформації на підприємстві

 

 

Найбільш затребувані професії по району: тракторист-машиніст, тракторист, продавець продовольчих і непродовольчих товарів, підсобний робітник, робітник на сільськогосподарських роботах, оператор котельні, водій автотранспортних засобів.

 

Співвідношення кількості вакансій до кількості безробітних

 протягом 2016 року

 

Всього вакансій

Всього безробітних

Безробітних на 1-у вакансію

Середня тривалість зареєстрованого безробіття, днів

503

1485

3,0

195

 

ІХ. Підприємництво.

 

Підприємництво є каталізатором економічного розвитку району. За останні роки в районі відбуваються певні позитивні зміни в підходах до розвитку та підтримки малих форм підприємництва.

Малі підприємства нерівномірно розподілені по адміністративно-територіальних одиницях району, більшість з них зосереджено в смт Кельменці.

Станом   на   01.01.2017  в  районі       налічувалося:  5    акціонерних  товариств,   75 малих  приватних  підприємств,  42 товариства  з обмеженою відповідальністю,  4 кооперативи,   80 фермерських господарств, 1726 підприємців - фізичних осіб.  

В районі за 2016 рік   зареєстровано 19 юридичних  осіб та  146  підприємців - фізичних осіб. Припинили  свою діяльність 17 юридичних осіб та 232 підприємців - фізичних осіб.

 

1 – сільське господарство, 2 -  торгівля, громадське харчування, послуги, 3- промисловість, 4 – будівництво, 5 – транспорт, 6 – інші сфери діяльності

 

 

 

 

 

 

 

Показники діяльності малих підприємств

 

Показники

2012

2013

2014

2015

Кількість підприємств

111

118

114

116

Кількість підприємств на 10 тис. наявного населення

26

28

27

28

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), тис.грн.

116178,9

98195,3

215729,1

230501,9

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у розрахунку на одного найманого працівника, тис.грн.

165,7

162,8

379,8

464,7

Кількість зайнятих працівників

744

692

632

557

Кількість найманих працівників

701

603

568

496

Витрати на персонал, тис.грн.

15550,6

12818,3

14690,6

15212,0

 

Продукція малого підприємництва складає майже 60,0% у загальному випуску продукції (робіт, послуг) по району, частка надходжень до бюджетів усіх рівнів перевищує 50,0%.

З метою полегшення діяльності суб’єктів малого підприємництва в Кельменецькому відділенні Сокирянської ОДПІ функціонує центр обслуговування платників податків, в якому надаються консультації щодо заповнення звітів та декларацій, проводиться їх прийом та перевірка, надаються роз'яснення щодо норм податкового законодавства. Також в районі функціонує Центр надання адміністративних послуг Кельменецької районної державної адміністрації, складовою частиною якого є «Дозвільний центр». Центром  надаються  40 адміністративних  послуг та документів дозвільного характеру згідно затвердженого Переліку адміністративних послуг. Районною державною адміністрацією створено сектор з питань реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. В Центрі у 2016 році зареєстровано 7316 звернень, з них 18 – документи дозвільного характеру, 1409 – послуги з державної реєстрації прав власності на нерухоме майно. Кількість наданих адміністративних послуг – 7494.

 

Х. Обслуговування бізнесу

 

№ п/п

Назва суб’єкта

П.І.Б. керівника

адреса

Телефон

Банківські установи (філії, відділення)

1

ПАТ «Державний ощадний банк України»

Решетнік Наталя Миколаївна

смт Кельменці, вул. Сагайдачного, 2

(03732)20406

2

ЧФ ЗАТ КБ «Приватбанк»

Долга Крістіна Вікторівна

смт Кельменці, вул. Бесарабська, 48

--

Фонди підтримки підприємництва

1

Кельменецький районний фонд підтримки підприємництва

Горобієвський Володимир Олексійович

смт Кельменці, вул. Центральна, 2

+380679646735

Страхові компанії

1

Кельменецьке районне відділення ПФТ НАСК «Оранта»

Гаргаун Михайло Михайлович

смт Кельменці, вул. Бессарабська, 66

(03732)21147

Проектнібюро

1

Кельменецьке БТІ

Бурла Ілля Георгійович

смт Кельменці, вул. Бесарабська, 39

(03732)20350

 

 

ХІ. Іноземні інвестиції

 

Основні країни-інвестори: Польща, Голландія.

Обсяг прямих іноземних інвестицій:

·         2013 рік  – 19,1 тис.дол.США;

·         2014 рік –  25,4 тис.дол.США;

·         2015 рік –  22,3 тис.дол.США

Іноземні інвестиції вкладено в 4 підприємства (ТОВ «Граніт», ТОВ «Сварог-експорт», ТОВ «Дністрові Роси», ПП «Роса-агро»).

 

ХІІ. Туризм

 

   Кельменеччина є одним із перспективних туристичних районів Чернівецької області. Нарощування потужностей туристично-рекреаційної інфраструктури за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку Кельменцького  району впродовж останніх років. Збільшення частки в'їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної діяльності повинно стати ефективним інструментом економічного зростання району та підвищення його авторитету на внутрішньому і міжнародному туристичних ринках. Адже, наш край має надзвичайно багату історично-архітектурну спадщину, культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також туристично-рекреаційні ресурси.

  Кельменецький район входить до Дністровської туристсько-рекреаційної зони, основною спеціалізацією якої є купально-пляжна рекреація, рибальство, водні екскурсії та прогулянки, у тому числі на катерах і яхтах. Також є умови для здійснення пішохідних і велосипедних екскурсій, сільського зеленого туризму, екологічного туризму, водного туризму, спелеотуризму, дельтапланеризму та інших активних видів відпочинку.

  Питання розвитку сільського зеленого туризму особливої актуальності набуло в останні роки. Організація відпочинку на селі має надзвичайно позитивний вплив на економіку та екологію регіону за рахунок розширення сфери зайнятості сільського населення та можливості реалізації на місці продукції особистого селянського господарства, забезпечення туристів екологічно чистими продуктами харчування та збереження природи внаслідок зниження антропогенного впливу.

  Сільський зелений туризм істотно впливає на благоустрій села, розвиток соціальної інфраструктури, сфери обслуговування, поліпшення демографічної ситуації на селі. Соціально-економічними передумовами розвитку сільського туризму є наявний приватний житловий фонд. Потенційно це понад 50 будинків.

  Сільський зелений туризм набув популярності уже практично в усіх селах прибережної зони Дністровського водосховища району. За останніми даними у сфері сільського туризму працюють близько 14 сімей з різним ступенем якості в обслуговуванні відпочиваючих. З року в рік кількість родин, що приймають у своїх сільських садибах туристів, зростає. Станом на 01.07.2016 в Кельменецькому районі - 16 туристичних об’єктів, які   перебувають   у приватній власності  та надають  послуги: проживання, харчування, прокат інвентарю, екскурсії  по Дністровському  водосховищу,  в Бакотський скельний монастир, Хотинську фортецю, прогулянки під парусом  на яхті, теплоході, перегони на водних скутерах. Дані об’єкти   спроможні  обслуговувати  понад 300 осіб відпочиваючих.  

  В межах району знаходиться багато природних і культурно історичних пам’яток. До історико-культурної спадщини району належать 79 пам’яток: 44 - історії, 25 археології ( з них 4 – національного значення), 6 – архітектури та 4 – монументального мистецтва.

  Сучасний природно-заповідний фонд Кельменецького  району репрезентує  ландшафтне та біологічне різноманіття, сприяє підтриманню екологічної рівноваги. В районі під охороною  держави перебуває 8 природо-заповідних об’єктів, загальною площею 1650 га  із них:  2 - ландшафтних заказники місцевого значення “Бабинська стінка” та  “Поливанів Яр”, 1 - іхтіологічний заказник місцевого значення “Бернівський острів”, 2 - геологічні пам'ятки природи місцевого значення “Бабинський карст” та “Шишкові горби”,1 - гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення “Кельменецька мінеральна”, 1 - парк-пам'ятка садово-паркового  мистецтва “Грушовецький”, об’єкт природо-заповідного фонду -  джерело “Грушовецьке”.

  Такі об’єкти природно-заповідного фонду як ландшафтний заказник місцевого значення «Поливанів Яр», «Шишкові горби»,«Бабинська стінка», іхтіологічний заказник місцевого значення «Бернівський острів», а також частина водного плеса Дністровського водосховища в межах району площею 120  га входять до складу національного природного

   Протягом останніх років туристична галузь в районі динамічно розвивається. Існуюча база туристично-рекреаційних закладів усіх форм власності дає можливість нарощувати  туристичні послуги, в тому числі й для іноземних туристів, тому галузь потребує подальшого розвитку і залучення значних інвестицій у її розбудову.

 

ХІІІ. Нерухоме майно, будівництво, інфраструктура і розташування

 

Забезпечення населення житлом

 

 

 

Прийняття в експлуатацію житла

 

 

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Житло всього, тис. м.кв. загальної площі

3,7

3,6

4,0

1,7

6,4

0,8

5,2

3,8

0,9

8,1

2,3

У т.ч. збудоване фізичними особами

2,7

3,6

4,0

1,7

2,6

0,6

5,1

3,8

0,9

8,0

2,3

 

 

Протягом 2016 року видано  містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки – 4, паспортів – прив»язки тимчасового спорудження для підприємницької діяльності – 4.

 

Ринкова вартість житла у 2016 році – 6600 грн за 1м.кв. В залежності від місцезнаходження та стану житла, ціна може коливатися від 2500 грн до 9500 грн за 1 м.кв.

 

Інфраструктура  та її  розташування:

-          основні автомагістралі, відстань у км. до великих ринків/економічних центрів:  автодорога Р-63 протяжністю 66,5 км. (відрізок Кроква – Вартиківці - Іванівці, Вартиківці – КПП «Росошани»). Відстань від центру смт Кельменці до пункту пропуску «Кельменці» - 6,8 км., до пункту пропуску «Росошани» - 20 км., до обласного центру (м.Чернівці) – 83 км., до МКП «Калинівський ринок» - 90 км.

-          аеропорти: найближчий аеропорт знаходиться у м.Чернівці, віддаленість від смт Кельменці – 95 км.

      - залізничне сполучення: станції Ларга (4 км від смт Кельменці) та Ленківці (9 км. від  смт Кельм енці), до обласного центру Чернівців залізницею – 106 км..

автовокзали:смт Кельменці, вул.Хотинська, 8

 

ХІV. Порівняльний аналіз конкурентного оточення:

 

            Кельменецький район привабливим для інвесторів насамперед своїм природно-географічним розташуванням, кліматичними умовами та наявними природними ресурсами.

  Основу грунтів району складають чорноземи, що дає змогу вирощувати великий спектр сільськогосподарської продукції з високою врожайністю. Природно - кліматичні умови також сприятливі для розвитку садівництва та ягідництва.

  Корисні копалини представлені родовищами  будівельних матеріалів (суглинки, пісок, гравій, щебінь, камінь, вапняк) та мінеральних вод. В минулих роках в районі діяли 3 цегельних заводи, 3 кар’єри по добуванню бутового каменю та виробництву щебеню, 4 цехи по розливу мінеральних вод.

  Протяжність річки Дністер  по території району становить близько 95 км. На мальовничих берегах є можливість побудови рекреаційних об’єктів, розвитку зеленого туризму та рибного господарства. На теренах району знаходяться багато природніх і історичних пам’яток.

  Довжина державного кордону з Молдовою складає 72 кілометри, що дає змогу розвивати транскордонні зв’язки, здійснювати експортно-імпортні операції з сусідньою державою.

 

ХV. Пріоритетні напрями (галузі) для інвестування:

 

Сфера: сільське господарство.

Наявні ресурси та передумови:

 1. Наявність сировинної бази. Загальна площа сільськогосподарських угідь району – 49565 га, у тому числі 42510 га ріллі, багаторічних насаджень – 1500 га, сіножаті – 878 га, пасовищ – 4699 га. Основу грунтів району складають чорноземи, що дає змогу вирощувати великий спектр сільськогосподарської продукції з високою врожайністю. Природно - кліматичні умови також сприятливі для розвитку садівництва та ягідництва.
 2. Вільні приміщення та земельні ділянки для ведення сільськогосподарського виробництва.
 3. Наявність висококваліфікованих спеціалістів у галузі сільського господарства.
 4. Наявність некваліфікованих трудових ресурсів, які можуть працювати в галузі сільського господарства.
 5. Можливість створення підприємств по переробці сільськогосподарської продукції.
 6. Зростання попиту на продовольчі ресурси у світі.

 

 

Перспективні напрямки розвитку:

 1. Розвиток рослинництва (вирощування нових високопродуктивних сортів сільськогосподарських культур)
 2. Розвиток тваринництва (Реконструкція та будівництво тваринницьких ферм. Відновлення поголів’я ВРХ та свиней).
 3. Розвиток садівництва (закладення нових насаджень плодово-ягідних культур).
 4. Створення підприємств по переробці сільськогосподарської продукції та виробництву продуктів харчування.

 

Сфера: Добувна промисловість.

Наявні ресурси та передумови:

1.      Наявність сировинної бази (вапняку, піску, глини, придатної для виробництва цегли, черепиці, тротуарної плитки, залізобетонних конструкцій тощо). 

2.      Вільні приміщення та земельні ділянки для виробництва будівельних матеріалів та розвинутої мережі для їх реалізації.

3.      Земельні ділянки для будівництва житла.

4.      Наявність попиту на житло в населення.

5.      Високий відсоток населення, що перебуває за кордоном та не має можливості будувати житло господарським способом, проте, має змогу інвестувати у будівництво власного житла.

Перспективні напрямки розвитку:

 1. Будівництво заводів з будівництва будівельних матеріалів.
 2. Будівництво житлових будинків.
 3. Будівництво індивідуальних та блочних котеджів.
 4. Розробка непрацюючих кар’єрів.
 5. Створення підприємств по наданню послуг з ремонту, реконструкції приміщень.

 

 

Сфера: Туризм та рекреаційна діяльність.

Наявні ресурси та передумови:

 1. Протяжність річки Дністер  по території району становить близько 95 км. На мальовничих берегах є можливість побудови рекреаційних об’єктів, розвитку зеленого туризму та рибного господарства.
 2. На теренах району знаходяться багато природніх і історичних пам’яток.
 3. Вільні земельні ділянки для здійснення рекреаційної діяльності біля р. Дністер.
 4. Наявність попиту на житло в населення.
 5. Близькість державного кордону з Молдовою, що дає змогу розвивати транскордонні зв’язки у галузі туризму та приймати відпочиваючих з закордону.

  Перспективні напрямки розвитку:

 1. Будівництво рекреаційно-туристичних комплексів, баз відпочинку.
 2.  Розвиток зеленого туризму.

 

ХVІ. Інвестиційні території

 

            Реєстри земельних ділянок  та вільних виробничих приміщень для реалізації інвестиційних проектів розміщено на сайті районної державної адміністрації (kelmentsi.bukoda.gov.ua/ ) та оновлюються щокварталу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Н В Е С Т И Ц І Й Н И Й   П А С П О Р Т

К Е Л Ь М Е Н Е Ц Ь К О Г О   Р А Й О Н У  

І. Загальна характеристика

Кельменецький район – квітучий наддністрянський край, який  розташований у лісостеповій зоні Прутсько-Дністрівського міжріччя північно-східної частини Чернівецької області. На півдні район межує з Молдовою, на півночі – по річці Дністер з Кам’янець-Подільським районом Хмельницької області, на сході – з Сокирянським районом, на заході – з Хотинським та Новоселицьким районами Чернівецької області. Його територією протікають три  річки: Вілія,  Ромаданка  і Дністер, протяжність якого у районі становить 95 км.

Територія району становить 0,67 тис. квадратних кілометрів (8,3 % від території області). Найдовша його протяжність із заходу на схід 38 кілометрів, з півночі на південь – близько 36 . Довжина державного кордону з Молдовою в районі складає 72 кілометра.

Через районний центр проходять автошлях, який з’єднує Кельменці з більшістю міст України та Молдовою.  До найближчої залізничної станції Ларга – 4 км, до обласного центру Чернівців залізницею – 106 км, а по шосе – 83 км. Є залізничні станції в селах  Бурдюг, Іванівці, Вартиківці та Ленківці.

В районі є 33 населених пунктів, в тому числі  1 - селище міського типу і 32 – села.

Районний центр – селище міського типу Кельменці.

Станом на 01.12.2012 року наявне населення району складає 42.6 тисяч, з них 7.5 тис. осіб мешкає в міських поселеннях, а 35.1 тис. осіб – в сільській місцевості.Щільність населення на один квадратний кілометр – 63.5жителів. Чи­сельність населення працездатного віку – 19,9 тисячі чоловік.

Найбільшу частку в районі (97 відсотків) становлять українці.

Кельменеччина - прикордонний район. На його території функціонують три прикордонні застави та два відділення прикордон­ного контролю, які  здійснюють охорону державного кордону, ведуть боротьбу з нелегальною міграцією, переміщенням контрабанди, здійснюють паспортний контроль. Координує роботу застав і відділень прикордонна комендатура, що розташована в районному центрі.

З  18 травня 1992 року на території району почала функціонувати митниця, у зону діяльності якої входять чотири адміністративні райони: Кельменецький, Новоселицький, Сокирянський та Хотинський.

Протяжність контрольованого українсько-молдовського кор­дону складає 187 кілометрів. Створені і діють три митних пости, до яких входять 11 автомобільних та 3 залізничних пункти.

 

Природні ресурси та природоохоронна діяльність

 

Основу природно-ресурсного потенціалу Кельменеччини складають земельні ресурси. Загальна площа сільськогосподарських угідь району – 52653 га, у тому числі 44733 га ріллі, багаторічних насаджень – 1511 га, сінокосів – 1264 га, пасовищ – 5145 га. Лісів та лісо вкритих площ – 5904 га, земель водного фонду – 3102 га.

Корисні копалини представлені родовищами  будівельних матеріалів

(суглинки, пісок, гравій, щебінь, камінь, вапняк) та мінеральних вод.

Видобування суглинку здійснює  ТзОВ «Зеленецьке». На території району під охороною перебуває 7 природозаповідних об’єктів загальною площею 1650 га. Це – іхтіологічний заказник «Бернівський острів», геологічна пам’ятка природи «Бабинський карст», геологічний заказник «Шишкові горби», парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Грушовецький», ландшафтні заказники «Бабинська стінка» та «Поливанів яр».

В районі створено національний природний парк «Хотинський», до якого ввійшла придністровська частина нашого району, яка характеризується різноманітними ландшафтами, багатством рослинного і тваринного світу, окремі види яких занесені до Червоної книги України. Створення даного парку забезпечить збереження  цілісності природних комплексів.

 

Сільське господарство

  Розподіл сільськогосподарських угідь (га)

 

По всіх категоріях господарств

в тому числі

в с/г підприємствах

в господарствах

населення

Всього угідь, га

50133

24858

25148

В т.ч. рілля

42628

24631

17870

багаторічні насадження

1499

227

1272

сінокоси

1023

-

1023

пасовища

4983

-

4983

ставки і водойми

374

 

374

На базі реформованих колективних сільськогосподарських підприємств діють 24 великотоварних сільськогосподарських підприємств всіх форм власності, з них, товариств з обмеженою відповідальністю – 10, сільськогосподарських кооперативів – 1, фермерських господарств – 12, приватних підприємств – 2.   

В сільському господарстві район спеціалізується на виробництві зернових, технічних культур та продукції тваринництва.

Протягом 2012 року в районі зібрано зернових та зернобобових культур 75,1тис.тонн, в тому числі по сільгосппідприємствах – 43,8 тис. тонн  (урожайність зернових культур склала 45,10 ц/га), соняшнику – 1,9 тис.тонну, ріпаку – 1,3 тис. тонн, сої – 18,5 тис. тонн, вироблено  молока 23297 тонн, м`яса в живій вазі – 4578 тонни. Станом на 01.01.2013 року в всіх категоріях господарств  району є в наявності 7446 гол. великої рогатої худоби, в тому числі  - 4686 гол.корів, 7777 гол.свиней, 7755  гол. овець.

Особливістю аграрного сектора району є те, що значну роль у виробництві сільськогосподарської продукції відіграють господарства населення. Біля 65 %  продукції сільського господарства  виробляється  у господарствах населення.

Для покращення племінних і продуктивних якостей сільськогосподарських тварин відкрито 13 пунктів штучного занасінення худоби в індивідуальному секторі населення, 18 пунктів ветеринарного обслуговування тварин та 4 ветеринарні аптеки.

 •  

 •  

 •  

 •  
-