Видача довідки з реєстру документів дозвільного характеру

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Форми заяви

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови – начальник управління економічного розвитку районної державної адміністрації

___________ А. Світлий

___ ____________2013

 

інформаційна  картка

адміністративної  послуги

із видачі довідки  з реєстру документів дозвільного характеру (далі – РДДХ)

Кельменецька районна державна адміністрація,

державний адміністратор апарату

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Чернівецька обл., Кельменецький район, смт. Кельменці, пл.Центральна, 2, каб.№5, «Дозвільний центр»

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер з 800 до 1715, п'ятниця з 800 до 1600,обідня перерва з 1300 до 1400.

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел.: (03732) 2-06-99

E-mail:  rdd_1754@rdd.org.ua

Сайт: http://kelmenci.com/rda/

Нормативна акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закон України

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5

Акти Кабінету Міністрів України

-

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 №28 "Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб‘єктами господарювання»

7

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

-

Умови отримання адміністративної послуги

8

Підстава для одержання адміністративної послуги

Отримання витягу з реєстру  

9

Вичерпний перелік документів, необхідний для отримання адміністративної послуги, а також вимог до них

  1. Запит встановленої форми;
  2. Довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника;
  3. Оригінал платіжного документу про внесення плати за видачу довідки з РДДХ.

10

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Під час подання запиту одержувачем пред‘являється паспорт або інших документ, що посвідчує особу

11

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

 

Два неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Органи державної влади звільняються від плати за видачу довідки з РДДХ за їх запитом, у разі якщо такий запит подається у зв‘язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом

У разі платності:

1)

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

п.3 статті 6 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

2)

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

3)

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Уточнюється у разі потреби

12

Строк надання адміністративної послуги

3 робочих дня

13

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. подання документів, зазначених у пункті 9, з порушенням вимог щодо комплектності;

2. невідповідності поданих документів чинному законодавству України

14

Результат надання адміністративної послуги

Довідка з РДДХ або направлення одержувачу адміністративної послуги листа з обгрунтуванням причин відмови

15

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто (за дорученням)за адресою смт Кельменці, пл.Центральна, 2, каб.№5 «Дозвільний центр», або поштою. 

16

Примітка

 

 

Державний адміністратор апарату                                       С.Мельник


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови – начальник управління економічного розвитку районної державної адміністрації

___________ А. Світлий

___ ____________2013

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

із видачі довідки  з реєстру документів дозвільного характеру (далі – РДДХ)

Кельменецька районна державна адміністрація,

державний адміністратор апарату

 

з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ

Дія

Термін виконання

(днів)

В

У

П

З

1

Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративної послуги, здійснення їх реєстрації

Державний адміністратор апарату

 

+

 

 

 

 

1-ий

2

Розгляд пакета документів, поданого одержувачем адміністративної послуги

Державний адміністратор апарату

+

 

 

 

1-ий

4

Виготовлення довідки з РДДХ

Державний адміністратор апарату

+

 

 

 

 

 

 

2-ий

5

Видача довідки з РДДХ одержувачу або листа з обґрунтуванням причин відмови

Державний адміністратор апарату

+

 

 

 

 

3-ій

Загальна кількість днів надання послуги – 3 робочих дня

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 3 робочих дня

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З - затверджує

 

 

Державний адміністратор апарату                                       С.Мельник

 

 

  •  

  •  

  •  

  •  
-