Аналіз виконання місцевих бюджетів Кельменецького району за січень-липень 2019 року

Аналіз виконання місцевих бюджетів Кельменецького району  за січень-липень 2019 року

За січень - липень 2019 року до місцевих бюджетів Кельменецького району надійшло 52760,1 тис. грн.  власних доходів, з них: по загальному фонду – 49748,5 тис. грн. та 3011,6 тис. грн. – по спеціальному. Виконання бюджету по власних доходах  складає 122  відсотка   до уточненого плану на звітний період в т.ч. по загальному фонду виконання склало 122,2 відсотка та 120 відсотка – по спеціальному. 

В порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету Кельменецького району надійшло власних доходів на 6975,6 тис. грн. більше, з них по загальному фонду на 6799,4 тис. грн. та на 176,2 тис.грн. по спеціальному. Темпи росту надходжень доходів до загального фонду складають 15,8 відсотків росту.

До районного бюджету з початку року надійшло 27729,6 тис.грн. власних доходів, що складає 112,5 відсотка до уточненого плану на звітний період, з них: по загальному фонду – 25260,8  тис.грн. (112,6 %) та 2468,8 тис.грн. (111,2%)  - по спеціальному.

З початку року до сільських та селищного бюджетів надійшло 25030,5 тис.грн  доходів,  що складає 134,7 відсотка до уточненого плану на звітний період, з них: по загальному фонду 24487,7 тис.грн. (133,9%) та 542,8 тис.грн.(187,6%) по спеціальному.

За 7 місяців 2019 року план по надходженнях до загального фонду виконано всіма місцевими бюджетами .

Із 17 видів податків загального фонду затверджених  місцевими бюджетами на 2019 рік  план  звітного періоду виконано по всіх платежах крім  рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів-79,6%, акцизному податку (за пальне) - 95%, надходженнях від орендної плати - 96,6%, державному миту - 97,9%, адміністративного збору за проведення державної реєстрації – 4,6%.

По податку на доходи з фізичних осіб план виконано на 112,9 відсотків до затвердженого  плану на звітний період. Надійшло 25116,9 тис.грн до районного бюджету.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло коштів на суму 1110,2 тис.грн. що складає 188,66% до уточненого плану на  звітний період. План виконано всіма сільськими радами крім Вартиковецької сільської ради -52,3.        

Надходження по земельному податку  з юридичних та фізичних осіб виконано на 183,4% . План не виконано Бернівською сільською радою-90,4%, Мошанецькою-83,8% та Новоселецькою -82,8% сільськими радами.

По орендній платі з юридичних та фізичних осіб за землю виконання складає 129,4 %. План звітного періоду не виконано Іванівецькою – 82,4 %, Комарівською-92,4%, Мошанецькою – 98,4 %, Перковецькою – 93,5% та Подвірівською -97% сільськими радами.

По єдиному податку  виконання складає 127,7 %  план звітного періоду не виконано Бернівською -98,2%, Вороновицькою -51,2%, Оселівською-85,6% та Перковецькою-97% сільськими радами.

По єдиному податку  з сільськогосподарських товаровиробників виконання складає 110,6%. План не виконано Бернівською -82%, Бузовицькою – 50,7%, Вовчинецькою-87,3%, Грушовецькою -80,3%, Івановецькою-98,1%, Комарівською - 95%, Ленковецькою - 74%, Мошанецькою-91,7%, Нелиповецькою -88,9%, Новоселецькою -89,4% та Подвір'ївською-95,4%  сільськими радами.

По спеціальному фонду виконання плану по доходах за січень - липень 2019 року складає 120 відсотки до уточнених показників на звітний період. План виконано по всіх видах платежів.

 Видатки загального фонду місцевих бюджетів району  за звітний період 2019 року склали  209904,3тис.грн. або 87,8 відсотка до уточненого плану на звітну дату, видатки спеціального фонду – 35389,8 тис.грн. або  76,2 відсотка до уточненого плану на  звітну  дату.

Фінансування видатків проводилось в основному на виплату заробітної плати, на придбання медикаментів, продуктів харчування та оплату спожитих бюджетними установами району енергоносіїв. На оплату захищених статей направлено  176802,9 тис.грн., що складає  84,2 відсотки від загальної суми видатків.

Простроченої заборгованості із заробітної плати та оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії в районі немає. 

Фінансовим управлінням райдержадміністрації  здійснюється щоденний контроль за надходженням платежів до районного, селищного та сільських бюджетів  та недопущення спаду порівняно з минулим роком по доходах загального фонду місцевих бюджетів району.

На постійно діючій нараді при голові районної державної адміністрації розглядається питання  виконання доходної частини бюджету району за звітний період, наголошується на встановленні жорсткого контролю за виконанням планових показників доходної частини місцевих бюджетів, рекомендовано кожній сільській раді розробити  заходи щодо збільшення доходної бази та виконання планових показників на 2019 рік.

    

Начальник  фінансового управління

Кельменецької     РДА                                                                     М. Карапчієвська