Аналіз виконання місцевих бюджетів Кельменецького району за січень-серпень 2019 року

Аналіз виконання місцевих бюджетів  Кельменецького району  за січень-серпень 2019 року

За січень - серпень 2019 року до місцевих бюджетів Кельменецького району надійшло 62464,7 тис. грн.  власних доходів, з них: по загальному фонду – 59263,3 тис. грн. та 3201,4 тис. грн. – по спеціальному. Виконання бюджету по власних доходах  складає 122,5  відсотка   до уточненого плану на звітний період в т.ч. по загальному фонду виконання склало 123,1 відсотка та 113,3 відсотка – по спеціальному. 

             В порівнянні з відповідним періодом минулого року до бюджету Кельменецького району надійшло власних доходів на 8544,6 тис. грн. більше, з них по загальному фонду на 8708,8 тис. грн. та на -164,2 тис.грн. по спеціальному. Темпи росту надходжень доходів до загального фонду складають 17,2 відсотків росту.

            До районного бюджету з початку року надійшло 31486,5 тис.грн. власних доходів, що складає 112 відсотка до уточненого плану на звітний період, з них: по загальному фонду 28876,1 тис.грн. (112,7 %) та 2610,4тис.грн. (104,9%)  - по спеціальному.

            З початку року до сільських та селищного бюджетів надійшло 30978,2 тис.грн  доходів,  що складає 135,5 відсотка до уточненого плану на звітний період, з них: по загальному фонду 30387,2 тис.грн. (134,9%) та 591 тис.грн.(175,2%) по спеціальному.

           За 8 місяців 2019 року план по надходженнях до загального фонду виконано всіма місцевими бюджетами .

           Із 17 видів податків загального фонду затверджених  місцевими бюджетами на 2019 рік  план  звітного періоду виконано по всіх платежах крім  акцизного податку (за пальне)  90,4%, надходженнях від орендної плати  94,1%, державному миту  95,6%. 

По податку на доходи з фізичних осіб план виконано на 112,8 відсотків до затвердженого  плану на звітний період. Надійшло 28670,9 тис.грн до районного бюджету.

           По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло коштів на суму 1640,4 тис.грн. що складає 194,5% до уточненого плану на звітний період. План виконано всіма сільськими радами, крім Вороновицької -75,6% та Подвір'ївської -78,2% сільських рад.        

         Надходження по земельному податку з юридичних та фізичних осіб виконано на 181,8% . План не виконано Дністрівською сільською радою - 98%, Коновською 74,2% сільськими радами.

По орендній платі з юридичних та фізичних осіб за землю виконання складає 131,7 %. План звітного періоду не виконано Івановецькою  87,8 %, Комарівською-88,1%, Коновською-96,2%, Перковецькою 86,1% та Подвірівською -91,9% сільськими радами.

По єдиному податку виконання складає 130,2 % план звітного періоду не виконано Бернівською - 98%, Вороновицькою -45,7%, Нелиповецькою 99,9%, Оселівською 81,8% та Подвір'ївською - 98,5% сільськими радами.

По єдиному податку  з сільськогосподарських товаровиробників виконання складає 103,4%. План звітного періоду не виконали 17 сільських рад. Виконано Кельменецькою селищною радою на 112,7%, Бабинською -176,7%, Вороновицькою - 178,6 %, Козирянською - 216,2%, Коновською на 168,5%,Лукачанською на 114,2% та Росошанівською на 124,1% сільськими радами .

По спеціальному фонду виконання плану по доходах за січень - серпень 2019 року складає 113,3 відсотки до уточнених показників на звітний період. План виконано по всіх видах платежів.  В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 164,1 тис .грн. за рахунок того, що в минулому році надійшли кошти від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту в сумі 136,5 тис.грн.

            Видатки загального фонду місцевих бюджетів Кельменецького району  за звітний період 2019 року склали  187227,8тис.грн. або 87,0 відсотка до уточненого плану на звітну дату, видатки спеціального фонду – 27352,8 тис.грн. або  62,0 відсотка до уточненого плану на  звітну  дату.

Фінансування видатків проводилось в основному на виплату заробітної плати, на придбання медикаментів, продуктів харчування та оплату спожитих бюджетними установами району енергоносіїв. На оплату захищених статей направлено  16015,9 тис.грн., що складає  85,5 відсотки від загальної суми видатків.

             Простроченої заборгованості із заробітної плати та оплати за спожиті бюджетними установами енергоносії в районі немає. 

Фінансовим управлінням райдержадміністрації  здійснюється щоденний контроль за надходженням платежів до районного, селищного та сільських бюджетів  та недопущення спаду порівняно з минулим роком по доходах загального фонду місцевих бюджетів району.

         На постійно діючій нараді при голові районної державної адміністрації розглядається питання  виконання доходної частини бюджету району за звітний період, наголошується на встановленні жорсткого контролю за виконанням планових показників доходної частини місцевих бюджетів, рекомендовано кожній сільській раді розробити  заходи щодо збільшення доходної бази та виконання планових показників на 2019 рік.

 

Начальник  фінансового управління

Кельменецької РДА                                                                          М. Карапчієвська