До відома розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

До відома розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

          Управління Державної казначейської служби України у Кельменецькому районі Чернівецької області інформує всіх розпорядників та одержувачів бюджетних коштів .

Відповідно до наказу Міністерства Фінансів України від 22.06.2012 №758 “Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України ” для відкриття рахунків, та/або зміні хоча б однієї посадової особи, в органи Казначейства надається картка із зразками підписів та печатки з такими додатками:

1) Супровідний лист;

2) Картка із зразками підписів та печатки (Дод.7) 2 прим.;

3) Перелік рахунків (дод.8), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи;

4)Копії відповідних документів (наказ, протокол, розпорядження тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб,завірені підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис «Згідно з оригіналом», проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи;

5) Копія наказу про надання права першого та другого підписів на фінансових документах, завірена підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис «Згідно з оригіналом», проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи;

6) Всіх осіб, що зазначені у картці із зразками підписів – копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять фото, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта або документа, що його замінює, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, місце реєстрації або тимчасового перебування, та копія документа, виданого органом ДФС, що засвідчує присвоєння фізичній особі реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), або копія сторінки паспорта з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Всі сторінки даних документів завіряються власником паспорта, а також відповідальною особою клієнта, яка засвідчує копію, із вчиненням напису «Згідно з оригіналом» із зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прізвища та дати засвідчення копії;

При наданні тимчасового права підпису:

Всі документи по пп. 1,2,3,4,5,6 на посадову особу, зазначену у картці із зразками підписів, засвідчену підписами першого керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки .

При зміні хоча б однієї посадової особи (повідомляється не пізніше наступного робочого дня листом) та подається нова картка та документи пп. 1,2,3,4,5,6 протягом п'яти робочих днів з дати звільнення та/або призначення.