Державна служба

Нормативна база

Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року №889

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби»

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 185 «Про внесення змін до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців»

Наказ Національного агентства з питань державної служби від 24 листопада 2017 року № 237 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В»